Wat is er aangepast met deze update BRL 5019?

Bij de update van deze BRL 5019 V11/V10 versie zijn de volgende onderwerpen aangepast / toegevoegd:

Aanpassing van de formulieren / register:

  1. Register “project WKB” toegevoegd zijn de volgende onderdelen:
  • Link projectdossier (hier is de link naar het projectdossier op te geven)
  • Klant toegevoegd (geen verplicht veld)
  • Interne audit dossier: (standaard op nee onderstaand niet zichtbaar)
  • IA uitgevoerd door: (keuze naam collega die de interne audit heeft uitgevoerd)
  • Afwijking Ja / nee
  • Externe audit dossier:  (standaard op nee onderstaand niet zichtbaar)
  • EA uitgevoerd door: (standaard certificatie instelling)
  • Afwijking EA( Ja / nee)

2. “Rol in norm” verwijderd uit tabel, is nu onderdeel van “Relatie naamgeving functie en norm” in oa 4.2 en 4.12

3. Nieuw formulier  “Medewerkers per project Wkb/5019” Nu kunnen meerderde medewerkers per deel van de BRL makkelijker worden gekozen.
Tevens is een workflow toegevoegd voor melden aan de CI (pas de email en ondertekening aan voor je eigen CI / medewerkers.
Formulier komt terug bij 00 4.4; 01 3.1.2, 99 3.7

Formulier medewerker per project

Deel 00

4.4

Toegevoegd “leveranciers

Toegevoegd “producten en diensten leveranciers”

4.6

Verwijderd “bouwthema”

Verwijderd wet-en regelgeving bouw

Toegevoegd “wet- en regelgeving” (inclusief toevoeging van eigen thema)

4.13

Toegevoegd auditformulier: op te stellen via “auditdefinitie” en te gebruiken via “auditplanning”

Nieuw auditformulier BRL 5019 auditrapport H3 dossier

Nieuw auditformulier BRL 5019 auditrapport H4

Onderaan de auditformulieren geef je aan wat de conclusie is (“opmerkingen / evaluatie”).
Bij “Maatregel” geef je aan dat er een verbetermaatregel is nav de audit. De bewaking van de uitvoering komt terug bij het overzicht “Maatregelen” in de linker kolom van het scherm.

auditfomlierauditplanningauditformulier h3

Wij wensen u veel succes met de projecten die u uitvoert in het kader van de BRL 5019 en de WKB.

Wist u dat wij ook reeds een handboek hebben voor de BRL 9500 op basis van de NTA8800?
Indien u interesse heeft, laat het ons weten.