BRL 9500 ISSO wijzigingsblad juli 2021

Wat is er aangepast met deze update BRL 9500? Per 1 juli 2021 zijn 2 nieuwe wijzigings- en interpretatiebladen vastgesteld voor de ISSO 82.1 en de ISSO 75.1. Dit zijn aanpassingen op de versie van: ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen, Methode 2020, 2e druk d.d. 23 maart 2021 en ISSO-publicatie 75.1 Energieprestatie utiliteitsgebouwen, Methode […]

BRL 9500 Update V10

Wat is er aangepast met deze update BRL 9500? Bij de update van deze BRL 9500 V10 versie zijn de volgende onderwerpen aangepast / toegevoegd: Wijzigingen nav de nieuwe wijzigingsbladen en ervaringen BRL 9500-W en U van 15 december 2020 De oranje gemarkeerde teksten zijn aangepast dan wel zijn van invloed op uw tekst van […]