BRL 5019-99 Afgeven verklaring, jaarlijkse kosten

Hoe geef ik invulling aan de eisen van de WKB afgifte verklaring?

In dit deel 99 van de BRL 5019 zijn de eisen vastgelegd aan de organisatie en personen die de verklaring opstellen.

Dit basis handboek geeft een voorzet hoe de organisatie voldoet aan de gestelde eisen, inclusief een projectregister.

Dit deel van de WKB kan alleen worden afgenomen in combinatie met Deel 00 en Deel 01.

60,00 exl. btw

Beschrijving

Afgeven verklaring WKB

Zodra het bouwwerk is voltooid en de kwaliteitsborger (deel 01+99) kan verklaren op basis van de uitgevoerde borgingswerkzaamheden dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, stelt hij zijn verklaring op. De verklaring geeft hij aan de vergunninghouder. Deze verklaring is van belang in het dossier bevoegd gezag.

Extra informatie

BRL 5019-99

deel 99