December Actie! € 329 korting

NEN-EN-ISO 14001:2015, jaarlijkse kosten

Opdrachtgevers stellen in toenemende mate eisen aan inzicht in hoe uw bedrijf met maatschappelijke thema’s omgaat en zo ook het milieu en milieuwetgeving.

NEN-EN-ISO 14001 wordt dus een voorwaarde om zaken te doen. ISO 14001 certificering maakt inzichtelijk dat uw organisatie haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu en dat u ook daadwerkelijk voldoet aan milieuwetgeving die van toepassing is in uw branche. Certificering is het proces waarin door een onafhankelijke partij wordt vastgesteld dat u aan de criteria in de NEN-EN-ISO 14001 norm voldoet door middel van een beoordeling op uw milieumanagementsysteem.

1.972,006.225,00 exl. btw

Beschrijving

Uw kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 14001:2015 bij de hand

Vaststellen, monitoren en gedocumenteerde informatie bijhouden zijn de nieuwe kernwaarden van de NEN-EN-ISO 14001:2015. ISO 14001 wellicht het bekendste milieunormschema, wat een kwaliteitsmilieusysteem is. KWALITEITSHANDBOEK.SHOP heeft met de komst in 2015 van een nieuwe generatie ISO normen een vertaalslag gemaakt op het gebied van norminterpretatie, generieke hoofdstukken (HLS) en Risk Based Management. Met het digitale handboek van KWALITEITSHANDBOEK.SHOP is het gemakkelijk om uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem in te vullen en te beheersen.

  • Toegankelijk kwaliteitssysteem
  • Aanwezigheid gedocumenteerde informatie
  • Vaststelling beleid en doelstellingen
  • Risico’s en kansen bewaken
  • Monitoring
  • Per medewerker autorisatie
  • Altijd operationeel en bij de hand

Uw online handboek is binnen 1 werkdag operationeel en gereed om te starten met implementeren.

Welke onderdelen zijn in het abonnement opgenomen? Klik hier voor inhoud abonnement.

Wat is een Full-User, wat is een Light-User? Klik hier voor inhoud Users.

Hoe ziet een online handboek er uit? Klik hier voor een voorbeeld.

Extra informatie

Abonnementsvormen

, , ,